Kontaktpersoner, Kjedekontor

Johannes Berger

Navn: Johannes Berger

Tittel: Arb. styreformann

Direktetlf:

Mobiltlf: 90 91 18 21

E-post johannes.berger@norengros.no

Hanne M. Vedeler

Navn: Hanne M. Vedeler

Tittel: Kjededirektr

Direktetlf:

Mobiltlf: 90 53 05 64

E-post hanne.martine.vedeler@norengros.no

Lars Kristiansen

Navn: Lars Kristiansen

Tittel: Salgs- og markedsdirektr

Direktetlf:

Mobiltlf: 95 17 07 53

E-post lars.kristiansen@norengros.no

Marius Barhaugen

Navn: Marius Barhaugen

Tittel: Salgssjef Storkunder

Direktetlf:

Mobiltlf: 988 72 222

E-post marius.barhaugen@norengros.no

Hkon Skjellevik-Heger

Navn: Hkon Skjellevik-Heger

Tittel: Drifts- og prosjektdirektr

Direktetlf:

Mobiltlf: 938 53 065

E-post hakon.skjellevik-heger@norengros.no

Gril Nesje

Navn: Gril Nesje

Tittel: Storkundeansvarlig

Direktetlf:

Mobiltlf: 94 00 18 26

E-post goril.nesje@norengros.no

Kristine Farstad

Navn: Kristine Farstad

Tittel: Storkundeansvarlig

Direktetlf:

Mobiltlf: 98 88 39 81

E-post kristine.farstad@norengros.no

Marius Kristoffersen Lier

Navn: Marius Kristoffersen Lier

Tittel: Storkundeansvarlig

Direktetlf:

Mobiltlf: 92 69 49 37

E-post marius.kristoffersen.lier@norengros.no

Navn: Marita Holm

Tittel: Kategorisjef

Direktetlf:

Mobiltlf: 47 72 25 00

E-post marita.holm@norengros.no

Lars Felde

Navn: Lars Felde

Tittel: Produktansvarlig Storhusholdning

Direktetlf:

Mobiltlf: 98 87 23 78

E-post lars.felde@norengros.no

Tor Inge Erdal

Navn: Tor Inge Erdal

Tittel: Konseptansvarlig Kontormbler

Direktetlf: 92 83 48 88

Mobiltlf:

E-post tor.inge.erdal@norengros.no

Anne Melsnes

Navn: Anne Melsnes

Tittel: Konseptansvarlig Butikk

Direktetlf: 91 19 92 09

Mobiltlf:

E-post anne.melsnes@norengros.no

Espen Srhaug

Navn: Espen Srhaug

Tittel: Markedssjef

Direktetlf:

Mobiltlf: 91 54 42 43

E-post espen.sorhaug@norengros.no

Mette Wrangell

Navn: Mette Wrangell

Tittel: Prosjektleder Marketing

Direktetlf:

Mobiltlf: 90 98 65 05

E-post mette.wrangell@norengros.no

Kenneth Lundkvist

Navn: Kenneth Lundkvist

Tittel: Prosjektleder marketing

Direktetlf:

Mobiltlf:

E-post kenneth.lundkvist@norengros.no

Jran Andersen

Navn: Jran Andersen

Tittel: Digital markedsfrer

Direktetlf:

Mobiltlf:

E-post joran.andersen@norengros.no

Kari Synve Hansen

Navn: Kari Synve Hansen

Tittel: PIM ansvarlig

Direktetlf:

Mobiltlf: 91 70 54 72

E-post kari.hansen@norengros.no

Unni Stve

Navn: Unni Stve

Tittel: konomi- og logistikksjef

Direktetlf:

Mobiltlf: 95 02 06 99

E-post unni.stove@norengros.no

Gry Skullerud

Navn: Gry Skullerud

Tittel: Innkjpssjef

Direktetlf:

Mobiltlf: 90 56 56 58

E-post gry.skullerud@norengros.no

Einar Tnnessen

Navn: Einar Tnnessen

Tittel: IT-sjef

Direktetlf:

Mobiltlf: 91 55 59 63

E-post einar.tonnessen@norengros.no

Ole Johnny Wahlstrm

Navn: Ole Johnny Wahlstrm

Tittel: Systemadministrator

Direktetlf:

Mobiltlf: 47 48 97 99

E-post ole.johnny.wahlstrom@norengros.no

Linn Carina Nerli

Navn: Linn Carina Nerli

Tittel: Stamdatakoordinator

Direktetlf: 22 66 62 37

Mobiltlf:

E-post linn.carina.nerli@norengros.no

Randi Jansen

Navn: Randi Jansen

Tittel: Salgskoordinator

Direktetlf:

Mobiltlf: 92 40 33 83

E-post randi.jansen@norengros.no

Rigmor Nilsen

Navn: Rigmor Nilsen

Tittel: Produktansvarlig emballasje

Direktetlf: 22 66 62 24

Mobiltlf: 97 08 34 18

E-post rigmor.nilsen@norengros.no

Thale Jacobsen

Navn: Thale Jacobsen

Tittel: Produktansvarlig medisinske forbruksvarer

Direktetlf:

Mobiltlf: 93 46 43 36

E-post thale.jacobsen@norengros.no