Standard Salgs- og Leveringsbetingelser

Flgende betingelser gjelder dersom annet ikke er avtalt

PRISER
Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medfre pristillegg.

LEVERINGSBETINGELSER
Norengros ptar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100.- eks. mva. Ved kjp under kr. 2 000.- eks. mvabelastes et smordretillegg p kr 150.- eks mva.


Kontormbler og interir

For varegruppen kontormbler og interir gjelder egne betingelser og satser for frakt og montering.

BETALINGSBETINGELSER
Ordinre betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling plper morarenter med 1% per. mned. Ved evt. feil p faktura er det ikke tillatt holde tilbake hele belpet, kun den omtvistede del.

Ved purring plper purregebyr jfr Inkassoloven.

VED BETALING MED KREDITTKORT

Norengros er ansvarlig for transaksjoner via nettsiden www.norengros.no. Transaksjoner skjer via sikker kryptert side (SSL)

Kundedata blir ikke delt eller solgt og all oppbevaring av kundedata skjer i henhold til norsk lov

VARENS ANVENDELSE
Kjper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Fr bruk m kjper avgjre om produktet er egnet til den ptenkte anvendelse, og kjper brer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det phviler kjper i tilfelle videresalg videresende mottatte opplysninger om varen.

ANSVAR
Selger forplikter seg kun til erstatte de kvantiteter som har vist seg vre beheftet med feil.

Selger er for vrig ikke ansvarlig for tap eller skade som mtte oppst som flge av produktet eller dets bruk.

REKLAMASJONER
Alle reklamasjoner som gjelder varen m fremsettes skriftlig omgende og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfrer ved mottakstilfellet og m dokumenteres ved ptegning p fraktbrev/dokument.

RETUR
Ingen retur kan skje uten forutgende avtale. All retur skal vre merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

Dersom retur godkjennes vil dette vre kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje; komplette ruller, upnede kartonger, kanner etc. Matvareemballasje i pnet pakning tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold p leverandrens hnd beregnes et returgebyr p minimum kr 200,- eks. mvabegrenset oppad til 40% av varens verdi.

Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

FORCE MAJEURE
Uforutsette og upregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfrer intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til gi kjper meddelelse om slike hindringer og flgene av disse.

SALGSPANT
Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 3-14 til 3-22.) inntil kjpesummen med eventuelle plpne renter og omkostninger er betalt.

ANNET
Dersom varer leveres p paller skal det utveksles paller med fraktfrer. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et palle gebyr p kr 100,- per pall.

Norengros' Salgs- og Leveringsbetingelser pr 01.01.2014